....ขอต้อนรับ....

เข้าสู่ Blog แห่งคลังความรู้...

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

ความลึกซึ้งของพระธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ของตื้นๆต่ำๆ
มีความลึกซึ้งที่สุด เข้าถึงหัวใจของบุคคล


ถ้าปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันหมดทุกคน

นั้นให้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ถ้าฟังไม่เข้าใจ ฟังก็หายไปเลย
ไม่สนใจถึงเรื่องธรรมนั้นๆ
บางทีเข้าใจว่าธรรมอันนี้เป็นของตื้นต่ำ
เลยไม่อยากฟังซ้ำ


แท้ที่จริงเราน่ะเป็นคนตื้น
ฟังไม่ลึกซึ้งถึงธรรมนั้นต่างหาก
จึงไม่ซาบซึ้งถึงอรรถธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

จริงแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่นั้น
มันซึ้งเข้าไปอีกจนเหลือที่จะพูดให้คนฟัง
ท่านตรัสให้คนอื่นฟังแต่เพียงตื้นๆ

แต่ความลึกซึ้งของพระธรรมจริงๆ
ในใจของผู้เห็นธรรมปฏิบัติธรรมนั้น
ไม่สามารถพูดออกมาได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น