....ขอต้อนรับ....

เข้าสู่ Blog แห่งคลังความรู้...

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน


คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นผู้นำเสนอ ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้
[แก้] คุณลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดังนี้
ควรมีเนื้อหาสาระสำคัญและคอบคุม Information
ควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล Individualized
ควรมีการโต้ตอบกับผู้ใช้กับบทเรียนได้ Interactive
ควรมีผลตอบกลับโดยทันที Immediate Feedback

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น